Skip to content

ARKITEKTUR OG UTVIKLING

Ring Digital tilbyr ekspertkompetanse på digitalisering og forståelse av mennesker

To kjerneområder innen IT og programvareutvikling som samarbeider for å skape effektive og bærekraftige løsninger.

Å integrere arkitektur og utvikling på en sømløs måte er avgjørende for å levere vellykkede
IT-løsninger.

Ring tilbyr et bredt spekter av relevante tjenester innen arkitektur og utvikling. Vi kan definerer den overordnede strukturen og organisasjonen til et system ved å tilby systemarkitektur, men vi kan også tilby enterprise arkitektur hvor vi fokuserer på design og struktur av hele organisasjonens IT-landskap. 

Applikasjonsarkitektur omhandler designet av individuelle applikasjoner, mens dataarkitektur handler om organiseringen, lagringen og håndteringen av data. 

Skyarkitektur tar for seg design og implementering av løsninger basert på skytjenester, mens sikkerhetsarkitektur integrerer sikkerhetsprinsipper og beste praksis i systemdesignet.

Frontend-utvikling omfatter brukergrensesnittet og brukeropplevelsen, mens backend-utvikling fokuserer på serverlogikk, databaseinteraksjon og sikkerhet. 

Systemutvikling er en strukturert prosess som går ut på å designe, implementere, teste og vedlikeholde informasjonssystemer. Målet med systemutvikling er å lage effektive og funksjonelle løsninger som oppfyller organisasjonens behov.

Løsningsarkitekter

Smidig utviklingsprosess

DevOps & DevSecOps

Kravspesifikasjon og backlog

Enterprise, system og løsningsarkitektur

Dataintegrasjon og API design

Softwareutvikling frontend og backend

Microsoft Azure og .NET framework

Java og Camunda

Ring tilbyr en rekke tjenester innen arkitektur og utvikling! 

Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å lykkes med design og implementering av programvareløsninger for å møte spesifikke forretningsbehov. Dette inkluderer utvikling av skreddersydde applikasjoner, mobilapper og nettplattformer.

Utvikling av overordnede systemarkitekturer som definerer strukturen og organiseringen av et komplekst system, inkludert integrasjon av komponenter og teknologier, er også noe vi kan tilby.

Teknisk vurdering

Databasedesign

Systemarkitektur

Rammeverk og verktøy

Sikkerhet

Dokumentasjon

 

Applikasjoner

Softwareutvikling

Forretningsspesifikke løsninger

Webløsninger

 Mobilløsninger

Software komponenter

 

Systemarkitektur

Løsningsarkitektur

Arkitekturmodeller

Enterprise arkitektur 

Datamodeller

API-design

 

Skytjenester

Strategi

Fleksibilitet og tilpasningsevne

Skalerbarhet

Tilgjengelighet og pålitelighet

Miljøvennlig

 

Optimaliser dine forretningsprosesser ved å automatisere oppgaver gjennom skreddersydde systemer

Spør oss om rådgivning og konsultasjon knyttet til IT-strategi, teknologivalg, digital transformasjon og optimalisering av IT-infrastruktur.