Skip to content

DIGITALISERING

Ring Digital tilbyr ekspertkompetanse på digitalisering og forståelse av mennesker

Digitalisering handler om mennesker og teknologiske muligheter 

Teknologien er med på å gjøre ambisjoner mulige!

Vi snakker om transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet med tanke på å utnytte teknologien.

Å kalle seg spesialister på bærekraftig digitalisering er noe som forplikter. Ring setter en tydelig retning og klare satsingsområder. Vi forstår brukerne og sette deres behov i sentrum for all nyskapning. Vi bidrar også med å etablere en robust og sikker arkitektur.

Ring Digital tilbyr digitalt samhandlingssystem
Ring Digital tilbyr Co2-reduksjon
Ring Digital tilbyr chatbot-integrasjon
Ring Digital tilbyr digitale platformer
Ring Digital tilbyr opplæringsverktøy
Ring Digital tilbyr ekspertkompetanse på digitalisering og forståelse av mennesker

Bærekraftig IT

Ring har tatt et klart valg for det grønne skiftet. En fellesnevner for samtlige prosjekter er å skape verdier og konkurransefortrinn, samtidig som man reduserer klimautslipp.

Vi har fokus på bærekraftig utvikling, og alle oppdrag vi tar på oss skal være innrettet mot et eller flere av FNs mål for bærekraftig utvikling.

Ring Digital er eksperter på mennesker og digitalisering

Mennesker og digitalisering

Mennesker har en opplevelse av hva som er relevant for dem. Å lage løsninger som mennesker i målgruppen opplever som intuitiv og effektiv er en selvfølge i dag. Vi i Ring kan UX og tjenestedesign, og involverer alltid mennesker for å dekke deres behov for informasjon og opplevelse av relevans.

Ring Digital tilbyr ekspertkompetanse på digitalisering og forståelse av mennesker

Digitaliseringsprosjekter

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. I praksis betyr det at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet med hensyn til at dagens og morgendagens teknologi skal kunne utnyttes.

Ring Digital tilbyr ekspertkompetanse på digitalisering og forståelse av mennesker

Ekspertkompetanse

Ring skal ha det beste fagmiljøet innen digitalisering. Derfor har alle våre ansatte ekspertkompetanse på digitalisering og lang erfaring fra komplekse operasjoner, organisasjoner og systemer.

Digitalisering for en bærekraftig utvikling

Ring er spesialister på bærekraftig IT, og vi mener at digitalisering er en forutsetning for å sikre bærekraftig utvikling.