Skip to content

TJENESTER

Ring Digital tjenester

Spesialister på bærekraftige IT-tjenester

Vi mener at digitalisering er en forutsetning for å sikre bærekraftig utvikling, og tilbyr derfor relevante tjenester som sikrer kvalitet og leveranse.

Ledelse og strategi

For å lykkes med digital transformasjon må en sørge for å ha en tydelig retning og klare satsingsområder.

Vi bidrar både med tjenester innen rådgivning og prosjektledelse for at kundene skal lykkes med den digitale satsingen, velge de riktige prosjektene, og ta i bruk nye prosesser og løsninger for å skape verdi, effektivitet og økt lønnsomhet. Les videre

UX og tjenestedesign

Det er helt avgjørende å forstå brukerne og sette deres behov i sentrum for all nyskapning. I Ring har vi en inkluderende, visuell og systematisk tilnærming vi bruker for å omgjøre komplekse utfordringer til intuitive løsninger. Dette gir resultater og verdi for både sluttbruker og organisasjon. Les videre

Arkitektur og utvikling

Vi bidrar med å etablere en robust og sikker arkitektur – som er en forutsetning for å lykkes. Ved bruk av skyteknologi, agile metoder og automatisert test & deployment utvikler vi effektivt fremtidsrettede løsninger som gir stor verdi for kundene og en enklere hverdag for sluttbrukerne. Les videre

Utvalgte tjenester

Prosess

Kartlegging, avklaring og forbedring

Ring Digital tjeneste prosess

Vi har lang erfaring med å kartlegge IT- og forretningsprosesser. Prosessene visualiseres i egne prosesskart. Vårt mål er alltid at prosessene skal være relevante, kunne adopteres og gi verdi. 

 

Konseptutvikling

Fra behov til konsept, krav og løsning

Ring Digital tjeneste konseptutvikling

Konseptutvikling handler om å utforske, teste og finne riktige løsninger. Konsepter kan være visuelle og beskrivende, og fører til tydelige krav for produkteier og utviklingsteam.

 

Systemarkitektur

Teknisk design av avanserte IT-prosjekt

Ring Digital tjeneste systemutvikling

Våre systemarkitekter utformer arkiktekturen til digitale system, slik at systemet kan oppfylle bestemte krav. Arkitekten er ansvarlig for teknisk design av digitaliseringsprosjektet. 

 

Spesialister på tjenester som sikrer bærekraftig digitalisering

Hver dag får vi hjelpe selskaper med å skape ringvirkninger som bedre brukeropplevelser, mer effektive arbeidsprosesser, smidigere organisering, økt lønnsomhet og mer bærekraftige løsninger