Skip to content

REFERANSER

Referanser - Ring Digital skaper ringvirkninger for kundene

Ringvirkninger og referanser

Alle kundene og oppdragene våre er unike – men felles for alle er vårt bidrag for å skape verdifulle ringvirkninger og referanser.

Offshore Norge

Referanse - Ring Digital skaper ringvirkninger for Offshore Norge

Revidert Nasjonalbudsjett for næringen

Offshore Norge er er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Etter petroleumsforskriften § 50a skal operatørene sende inn data til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Ring bidrar sterkt til at innsendingen skal bli digital, intuitiv og effektiv.

Sokkeldirektoratet

Referanse - Ring Digital skaper ringvirkninger for Offshore Norge

Revidert Nasjonalbudsjett for SODIR

Sokkeldirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972. Direktoratet ligger under Olje- og energidepartementet. RNB (Revidert nasjonalbudsjett) inngår i grunnlaget for stats- og nasjonalbudsjett og regjeringens olje- og miljøpolitikk. Ring hjelper SODIR med digitalisering av RNB-prosessen. 

Forsvaret

Referanser - Ring Digital skaper ringvirkninger for Forsvaret

Digital klareringsprosess for Forsvaret

Forsvaret hadde behov for å digitalisere og til en viss grad automatisere dagens manuelle prosesser knyttet til sikkerhetsklarering av personell som skal inn til førstegangstjeneste. I prosjektet hjalp Ring Forsvaret med alt fra funksjonell kravspesifikasjon til brukerhistoriekart og analyse av arbeidsprosesser.

Akva Group

Referanse - Ring Digital skaper ringvirkninger for Akva Group

Coaching og Director Development

AKVA group er verdens største leverandør av løsninger og tjenester til oppdrettsnæringen. Ring har bidratt med blant annet coaching av ledere og team i smidig metodikk. Fokus var på verdiskapning, målsetting og hypotesebasert tilnærming til produktutviklingledelse og implementering av OKR rammeverk.

Aker BP

Referanser - Ring Digital skaper ringvirkninger for Aker BP

Integrert planlegging 

Aker BP Integrert planlegging, med ledelse av anskaffelse, utvikling og implementering av digitale samhandlingssystem for visualisering av plandata på tvers av forretningsområder og allianser.

Sparebank 1 SR-bank

Referanser - Ring Digital skaper ringvirkninger for Sparebank 1 SR-bank

Chatbot i bankens kjernesystemer

SpareBank 1 SR BankFor å forbedre robotene til å kunne svare på kundens spesifikke finansielle spørsmål, hjalp vi i Ring SR-bank med å utvikle integrasjon mellom chatbot og bankens kjernesystemer.

Kverneland Group

Ring Digital skaper ringvirkninger for Kverneland Group

Digital experience platform

Kverneland GroupRådgivning rundt anskaffelse av digital experience platform inkludert kartlegging, mulighetsanalyse, RFI og business case. Ring gjør en rekke oppdrag for Kverneland Group, fra systemutvikling til prosjektledelse. 

Hvorfor velge Ring?

Hver dag får vi hjelpe selskaper med å skape ringvirkninger som bedre brukeropplevelser, mer effektive arbeidsprosesser, smidigere organisering, økt lønnsomhet og mer bærekraftige løsninger. Spør oss gjerne om referanser.