Skip to content

LEDELSE OG STRATEGI

Ring Digital tilbyr ekspertkompetanse på digitalisering og forståelse av mennesker

Utvikling av strategiske mål, beslutningstaking, organisering av ressurser og veiledning av menneskelige krefter.

Sammen gir ledelse og strategi retning og styring for vekst og suksess!

Strategi og ledelse er gjensidig avhengige og utgjør en integrert tilnærming for organisasjonsstyring. En vellykket implementering av strategi er ofte avhengig av effektiv ledelse, og effektiv ledelse kan bare realiseres når den er basert på en klar strategi.

Prosjektledelse gir et rammeverk for teknologisk innovasjon. Det gir en strukturert tilnærming til å implementere nye teknologier og løsninger. En god prosjektledelse legger tilrette for vellykkede resultater, optimal utnyttelse av ressurser og et sterkt fundament for organisasjonens vekst. 

Digital strategi og ledelse
Ring tilbyr en rekke tjenester innen ledelse og strategi! 

Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å lykkes med å demonstrere hvordan sterke ledelsesprinsipper og en godt utformet strategi kan føre til organisatorisk suksess. Vår ledelse fremmer innovasjon og kreativitet. Vi oppmuntrer til nye ideer og sikrer at organisasjonen forblir konkurransedyktig.

Digitalstrategi med veikart

Idéutvikling, forretningsmodeller og business case

Assessment – organisasjon, forretning, teknologi

Agile coaching og teamutvikling

Portefølje-, program- og prosjektledelse

Produkt- og teamledelse

Endringsledelse og adopsjon

Tjenester innen
strategi

Strategi med roadmap

Strategier for porteføljestyring

Lede workshops

Business case med anbefaling

Måloppnåelse

 

Tjenester innen
prosjektledelse

Prosjekteffekt- og resultatmål

Prosjektplan

Risiko- og usikkerhetsmatriser

Statusrapportering

Gevinstrealiseringsplaner

 

Tjenester innen
Organisasjons-assessment

Organiseringsstruktur

Kultur og verdier

Prosess

Ledelse, team og kompetanse

 Innovasjon og tilpasning

 

Tjenester innen
Forretnings-assessment

Forretningsstrategi

Mål og roadmap

Forretningsmodell

Porteføljestyring  

Bærekraft og langsiktighet 

 

Vår strategiske tilnærming gir en klar retning for organisasjonen

Ring er eksperter i å lede gjennom endringer. Vår ledelse sikrer en smidig overgang og maksimal aksept for endringer blant ansatte.