Skip to content

UX OG TJENESTEDESIGN

Ring Digital tilbyr ekspertkompetanse på digitalisering og forståelse av mennesker

La oss skape relevante, intuitive og effektive digitale løsninger som folk har behov for!

Det er helt avgjørende å forstå brukerne og sette deres behov i sentrum for all nyskapning.

User Experience (UX) og tjenestedesign er to nært beslektede disipliner som fokuserer på å forbedre brukernes interaksjoner med produkter og tjenester. Begge tilnærmingene tar sikte på å skape relevante løsninger som brukerne kan og vil ta i bruk. Målet er at brukerne skal oppleve løsningen som intuitiv og effektiv.

UX og tjenestedesign benytter seg normalt av iterativ designprosess, der løsningene blir testet og forbedret gjennom flere iterasjoner. Begge disiplinene anerkjenner viktigheten av å involvere brukere tidlig og ofte for å sikre relevante og vellykkede løsninger. Sammen sikrer designtjenestene  at brukeropplevelsen er sammenhengende gjennom hele reisen, fra første interaksjon til siste.

Både UX og tjenestedesign tar en menneskesentrert tilnærming, og begge disiplinene har som mål å løse virkelige problemer for mennesker. Begge disiplinene baserer beslutningene på brukerdata og innsikt, enten gjennom brukertesting for UX eller analyser av tjenesteleveranse for tjenestedesign. 

Samlet sett gir et tett samarbeid mellom UX og tjenestedesign muligheten til å skape helhetlige, brukersentrerte løsninger som adresserer både produkt- og tjenesteaspekter av brukeropplevelsen.

Jarle Tronerud, Tjenestedesigner

Ide og konseptutvikling

Forretningsanalyse, målgruppeanalyse og innsikt 

Prototyping med klikkbare løsninger

Brukerinvolvering, brukertesting og brukeropplevelser

Digitale flater og produktdesign

Innholdsstrategi

Ring tilbyr en rekke tjenester innen UX og tjenestedesign! 

Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å lykkes med å skape relevante, brukervennlige og effektive løsninger. 

UX starter ofte med grundig brukerforskning for å forstå målgruppens behov, utfordringer og atferd. Dette kan inkludere intervjuer, observasjoner og feltarbeid. 

Tjenestedesign ser på helheten av brukerens reise, inkludert alle berøringspunktene med et produkt eller en tjeneste, for å sikre en sømløs og positiv opplevelse.

Innsikt

Prosessanalyse

Forretningsanalyse

Målgruppeanalyse

Feltarbeid og etnografi 

Innholdsanalyse

 

Digitale brukerreiser

Konseptskisser

Klikkbare prototyper

Interaksjonsdesign

Innholdsstruktur

Service Blueprint

 

Målgruppeinvolvering

Relevanstesting

Behovstesting

Brukervennlighetstesting

Effektivitetstesting

Universell/tilpasset utforming 

 

Adopsjon

Strategi

Kvalitetstesting

Akseptansetesting

Krav- og behovsdokumentasjon

Utrulling 

 

Digitalisering for en mer relevant arbeidshverdag!

Ring er spesialister på tjenestedesign, og vi mener at brukertilpassede løsninger er en forutsetning for å sikre en moderne arbeidsdag.